Projectplan Podiumspektakel 2019

Harderwijk op de muzikale kaart

Inleiding
Stichting Podiumspektakel Harderwijk heeft, na twee eerdere edities in 2015 en 2017, het plan opgevat om ook in 2019 in Harderwijk een groots podiumspektakel te organiseren. We kunnen stellen dat de beide vorige edities een groot succes zijn geweest. Niet alleen door de ruim 3.000 betalende bezoekers per editie, maar ook omdat per editie ruim 200 vrijwilligers onder leiding van professionals een educatief en participerend programma aangeboden hebben gekregen. Immers, de doelstelling van de stichting is: ‘Het organiseren van podiumoptredens die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de plaatselijke samenleving en waarbij meerdere vormen van podiumkunst betrokken zijn.’ De stichting wil opnieuw een dergelijk project starten: een podiumspektakel dat een facet uit de rijke Harderwijker geschiedenis tot leven brengt door middel van zang, dans, toneel en muziek.

Het stichtingsbestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Cees Berkvens, organisator en deskundig op het gebied van aansturing van de crew, secretaris
 • Ron Cornet, eigenaar van Hoe zeg ik dat? - Tekst & Taal, PR- en marketingdeskundige
 • Ferry Houtzager, financieel deskundige, penningmeester
 • Fred Kappers, eigenaar van Kappers-Advies, initiatiefnemer, organisatiedeskundige, voorzitter
 • Laura van der Linde, PR- en marketingdeskundige, woordvoerder 
 • Dim van Rhee, organisator en deskundige op het gebied van evenementen en de gemeentelijke organisatie, vice-voorzitter 
 • Evelien van Zandbergen-Gardenbroek, voormalig directeur van Theater Harderwijk en deskundig op het gebied van artistieke evenementen

Wat voor podiumspektakel?
Op 4, 5 en 6 juli 2019 wordt op het Kloosterplein een spektakel opgevoerd dat bestaat uit muziek, zang, dans en toneel. Ten behoeve hiervan wordt een projectkoor opgericht, bestaande uit circa veertig zangers en zangeressen. Daarnaast zullen ook ensembles en diverse hoofdrollen worden ingezet. Er wordt ook weer gebruik gemaakt van een kledingteam en een decorteam. De spelers en het koor zullen worden begeleid door een orkest van ongeveer vijftien musici. 

In totaal zal het gaan om een totale vrijwilligersorganisatie van om en nabij 200 personen die op alle mogelijke manieren worden ondersteund door professionals. Ook andere culturele en maatschappelijke instellingen worden ingezet bij de realisatie van het spektakel.

Waar gaat het spektakel over?
Deze editie speelt zich af in het jaar 1446. Er heerst onmin tussen Noord-Duitse Hanzesteden en de steden van Holland en Zeeland. Harderwijk speelt een belangrijke rol in de bemiddeling en uiteindelijk zal in dit Hanzestadje de Vrede van Harderwijk worden ondertekend. Rondom deze gebeurtenis spelen de vrouwen van Harderwijk een belangrijke rol in het stuk.

Wie gaan als professional de begeleiding van de deelnemers verzorgen?
Om het artistieke deel van het spektakel een goede invulling te geven en het educatieve aspect tot zijn recht te laten komen is er een werkgroep creatief gevormd, bestaande uit:

 • Cees Berkvens, decorbouw
 • Ineke de Geus, regie, audities en casting
 • Carolien Hoogeveen, audities en casting
 • Fred Kappers, voorzitter en producent
 • Gerbrand van Kolck, componist en algehele muzikale leiding
 • Michael Leendertse, repetitor
 • Marc-Peter van der Maas, script en liedteksten
 • Geertje de Roo, kledingontwerp en kledingproductie
 • Godelieve Sloot, rekwisieten
 • Evelien van Zandbergen, artistieke coördinatie

De regisseur, de componist, de repetitor, de productieleider en de auteur zijn betaalde krachten. De overige leden zijn vrijwilligers maar niet minder professioneel.

Waar gaat het spektakel plaatsvinden?
Er is eigenlijk maar één plek in Harderwijk waar het spektakel het beste tot zijn recht komt: het Kloosterplein. Het Kloosterplein biedt goede mogelijkheden voor de aan- en afvoer van mensen en materialen. Bovendien kan de bestaande bebouwing aan het Klooster optimaal gebruikt worden voor bijzondere effecten. De voorstellingen worden gehouden op donderdag, vrijdag en zaterdag. Aanvangstijd is 20.30 uur om optimaal gebruik te kunnen maken van lichteffecten.

Hoe ziet de financiering eruit?
We gaan uit van een lokale, regionale en provinciale uitstraling. Dit betekent dat we ons primair op de regio Harderwijk richten (van Zwolle tot Amersfoort en van Apeldoorn tot Lelystad). Omdat de promotie van Harderwijk een belangrijke rol speelt verwachten we van het gemeentebestuur een belangrijke materiële en immateriële bijdrage. Vergunningen, ondersteuning en dergelijke van de gemeente zijn onmisbaar. De wethouder cultuur heeft zijn medewerking toegezegd.

De begroting laat een uitgaventotaal zien van ruim € 107.000,-.  Omdat we uitgaan van een bezoekersaantal van drieduizend personen (in de begroting is rekening gehouden met een bezetting van 70 %) zal een deel van deze uitgaven worden gedekt door de kaartverkoop. Met de nagestreefde laagdrempeligheid zal de kaartverkoop volgens de begroting € 48.000,- opbrengen. De overige financiering willen we via sponsoring en subsidies dekkend krijgen, waarbij gedacht wordt aan onder andere de gemeente Harderwijk, het BankGiroLoterij Fonds, Het Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds, Stichting Burgerweeshuis Harderwijk, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Oranjefonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie en Harderwijker ondernemingen.

Daarnaast zal ook van de spelers en muzikanten een bijdrage worden gevraagd van € 5,- per repetitie als vergoeding voor het ontwikkelen van hun kennis door professionele begeleiding en coaching. Zij die dit bedrag niet kunnen opbrengen kunnen daarvoor vermindering of kwijtschelding aanvragen bij de penningmeester, omdat het voor ons belangrijk blijft dat iedereen kan meedoen.

Wat zijn de doelstellingen van het project?
In de statuten van de stichting is vastgelegd dat de stichting de sociale cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen plaatselijk en regionaal wil versterken. Dat wil de stichting, ook met dit spektakel, bereiken door het betrekken van zoveel mogelijk vrijwilligers (er wordt gemikt op 250 mensen) die door professionals worden begeleid en gecoacht. De ervaringen bij de voorbereidingen en uitvoeringen van het vorige spektakel hebben bewezen dat deze lijn goed werkt.

Educatie
Naast de feitelijke uitvoeringen wordt ook het onderwijs in Harderwijk en omstreken betrokken bij het podiumspektakel. Daarvoor wordt door historicus en voormalig docent geschiedenis Liek Mulder een pakket lesbrieven geschreven. In deze lesbrieven komt, naast het verhaal van het podiumspektakel, ook de verdere geschiedenis van Harderwijk in de Hanzetijd aan de orde.

Planning
De voorbereidingen zijn medio februari 2018 van start gegaan. Schrijver en componist zijn aan de slag, vanaf februari zijn we begonnen met het werven van medewerkers voor en achter de schermen en de teller staat nu al op 175 vrijwilligers. In juni zijn de eerste audities gehouden, in augustus volgt een tweede editie waarna de hoofdrolspelers bekend zijn. In september wordt een grote kick-offbijeenkomst gehouden en op 5 oktober beginnen de eerste repetities.

De uitvoeringen zijn op 4, 5 en 6 juli 2019. In augustus wordt de evaluatie uitgevoerd en in september 2019 volgt een slotfeest voor alle participanten.

Nieuws & Updates

Het verraad van Herderewich staat op de shortlist!

Gepubliceerd op 09-03-2019

Een bericht met een lach en een traan: de productie 'Het verraad van Herderewich' staat op de shortlist van de Amateur Musical Awards! Tegelijkertijd moeten...

Lees verder »

Nominaties Amateur Musical Awards!

Gepubliceerd op 08-25-2019

'Het verraad van Herderewich' is opgenomen op de longlist van de Amateur Musical Awards. En dat niet alleen: ook Marjolijn Bos Schipper (Anna) en Gabriëlle...

Lees verder »

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent Podiumspektakel? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.