Projectplan Podiumspektakel

Harderwijk op de muzikale kaart

Inleiding

De doelstelling van Stichting Podiumspektakel Harderwijk is: ‘Het organiseren van podiumoptredens die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de plaatselijke samenleving en waarbij meerdere vormen van podiumkunst betrokken zijn.’ Na drie eerdere geslaagde edities (2015, 2017 en 2019) had de stichting het plan opgevat om ook in 2021 een groots Podiumspektakel te organiseren. Door de wereldwijde pandemie is dat plan inmiddels aangepast: editie nummer 4 zal nu plaatsvinden in juli 2022.

De eerdere edities waren een ongekend succes, omdat 200 vrijwilligers (‘Spektakelaars’ genoemd) onder leiding van professionals een educatief en participerend programma aangeboden kregen die daarmee ruim 3000 betalende bezoekers per editie een prachtige avond hebben bezorgd. Zoals gebruikelijk zal ook deze editie duiken in de rijke geschiedenis van Harderwijk en een facet daaruit tot leven brengen door middel van dans, muziek, toneel en zang.

Het stichtingsbestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Ron Cornet, PR- en marketingdeskundige
 • Martin van Elst, aansturing technisch team en decorploeg
 • Ferry Houtzager, financieel deskundige, penningmeester
 • Fred Kappers, initiatiefnemer, organisatiedeskundige, voorzitter
 • Carla Meeuwisse, algemeen bestuurslid
 • Mieke Scholten, deskundige op het gebied van evenementen en de gemeentelijke organisatie

Wat voor Podiumspektakel?

Op 7, 8 en 9 juli 2022 wordt op het Kloosterplein een spektakel opgevoerd dat bestaat uit dans, muziek, toneel en zang. Ten behoeve hiervan wordt een projectkoor opgericht, bestaande uit circa dertig zangers en zangeressen. Daarnaast zullen ook ensembles en diverse hoofdrollen worden ingezet. Voor het juiste tijdsbeeld wordt ook nu weer gebruik gemaakt van een kledingteam en een decorteam. De spelers en het koor zullen worden begeleid door een orkest van ongeveer tien musici. 

In totaal zal het gaan om een totale vrijwilligersorganisatie van om en nabij 175 personen die op alle mogelijke manieren worden ondersteund door professionals. Ook andere culturele en maatschappelijke instellingen worden ingezet bij de realisatie van het spektakel. Uitgangspunt van de stichting is dat iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht kennis en ervaring. 

Waar gaat het spektakel over?
Deze editie gaat in op verleden en toekomst van het Burger Weeshuis Harderwijk.

Wie gaan als professional de begeleiding van de deelnemers verzorgen?

Om het artistieke deel van het spektakel een goede invulling te geven en het educatieve aspect tot zijn recht te laten komen is er een werkgroep gevormd, bestaande uit:

 • Martin van Elst, decorbouw
 • Ineke de Geus, regie, audities en casting
 • Fred Kappers, voorzitter en producent
 • Gerbrand van Kolck, componist, casting en algehele muzikale leiding
 • Marc-Peter van der Maas, script en liedteksten
 • Geertje de Roo, kledingontwerp en kledingproductie
 • Godelieve Sloot, rekwisieten

De regisseur, de componist en de auteur zijn betaalde krachten. De overige leden zijn vrijwilligers maar vanuit hun vakgebied of interesse niet minder professioneel.

Waar gaat het spektakel plaatsvinden?
Er is eigenlijk maar één plek in Harderwijk waar het spektakel het beste tot zijn recht komt: het Kloosterplein. Het Kloosterplein biedt goede mogelijkheden voor de aan- en afvoer van mensen en materialen. Bovendien kan de bestaande bebouwing aan het Klooster optimaal gebruikt worden voor bijzondere effecten. De voorstellingen worden gehouden op donderdag, vrijdag en zaterdag. Aanvangstijd is 20.30 uur om optimaal gebruik te kunnen maken van lichteffecten.

Hoe ziet de financiering eruit?

De Podiumspektakels hebben een lokale, regionale en provinciale uitstraling. Dit betekent dat we ons voor de financiering primair op de regio Harderwijk richten (van Zwolle tot Amersfoort en van Apeldoorn tot Lelystad). Omdat de promotie van Harderwijk een grote rol speelt verwachten we van het gemeentebestuur een belangrijke materiële en immateriële bijdrage. Vergunningen, ondersteuning en dergelijke van de gemeente zijn onmisbaar. De wethouder cultuur heeft zijn medewerking toegezegd.

De begroting laat een uitgaventotaal zien van ruim € 107.000,-.  Omdat we uitgaan van een bezoekersaantal van 3.600 personen (in de begroting is rekening gehouden met een bezetting van 70 %) zal een deel van deze uitgaven worden gedekt door de kaartverkoop. Met de nagestreefde laagdrempeligheid zal de kaartverkoop volgens de begroting € 48.000,- opbrengen. De overige financiering willen we via sponsoring en subsidies dekkend krijgen, waarbij gedacht wordt aan onder andere de gemeente Harderwijk, het BankGiroLoterij Fonds, Stichting Burgerweeshuis Harderwijk, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Oranjefonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie en diverse Harderwijker ondernemingen.

Daarnaast zal ook van de spelers, koorleden en muzikanten een bijdrage worden gevraagd als vergoeding voor het ontwikkelen van hun kennis door professionele begeleiding en coaching. Zij die dit bedrag niet kunnen opbrengen kunnen daarvoor vermindering of kwijtschelding aanvragen bij de penningmeester, omdat het voor ons belangrijk blijft dat iedereen kan meedoen. De tarieven voor 2022 zijn: €180,- voor acteurs; € 60,- voor koorleden en € 25,- voor muzikanten. Dit komt onder normale omstandigheden neer op € 5,- per repetitie. Voor kinderen tot en met 16 jaar wordt een vast tarief van € 15,- gerekend.

Wat zijn de doelstellingen van het project?
In de statuten van de stichting is vastgelegd dat de stichting de sociale cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen plaatselijk en regionaal wil versterken. Dat wil de stichting, ook met dit spektakel, bereiken door het betrekken van zoveel mogelijk vrijwilligers (er wordt gemikt op 200 mensen) die door professionals worden begeleid en gecoacht. De ervaringen bij de voorbereidingen en uitvoeringen van het vorige spektakel hebben bewezen dat deze lijn goed werkt.

Planning

De voorbereidingen zijn medio februari 2020 van start gegaan. Schrijver en componist zijn sindsdien aan de slag gegaan, medewerkers voor en achter de schermen zijn geworven. In juli 2020 waren de eerste audities, in augustus volgde een tweede editie waarna de hoofdrolspelers bekend waren. In oktober 2021 werd een grote kick-offbijeenkomst gehouden en in november begonnen de eerste repetities. Uiteraard onder voorbehoud van de geldende maatregelen rondom Covid 19. In september 2022 volgt een slotfeest voor alle participanten.

Nieuws & Updates

Het was weer een feest!

Gepubliceerd op 07-11-2022

Drie dagen lang mochten we aan iedereen laten zien waar we in relatief korte tijd aan hebben mogen werken. Mógen, want zo voelt dat.   ...

Lees verder »

De drijvende krachten achter het Podiumspektakel

Gepubliceerd op 06-17-2022

Wie op 7, 8 of 9 juli naar het Kloosterplein voor een vrolijk spektakel vol intriges, passie en liefde komt ziet 98 mensen die hun...

Lees verder »

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent Podiumspektakel? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.